Skip to content
 
Livets hav

En clairvoyant sagde engang til en klient, at hun var som en lille båd på det åbne hav – uden ror, uden sejl og uden målretning.

Du er at sammenligne med en båd. Brug dette billede til at forstå dig selv. Vi befinder os alle på et ocean med alle mulige slags tanker og følelser, hvor det rart at have et ror, et sejl og et kompas. 

Du sejler på livets store hav. Til tider kommer du ud for skønne oplevelser med sol, medvind og strøm, som fører dig sikkert frem. Andre gange lander du i et uvejr, som rusker dig, bremser dig og fører dig ukendte steder hen.

Kender du alle dele af din egen bevidsthed midt i denne forrygende tid, hvor udviklingen virkelig speedes op – både din og hele verdens?

Her får du en måde at betragte dig selv på. Bådens billede!

 

 

Midt i denne tid, hvor et ocean af alle mulige slags tanker og følelser er ude i noget af et uvejr, er det rart at have et ror, et sejl og et kompas.

Kompas. Det er kompasset, der er vigtigt, vil mange nok sige, fordi det skal vise os, hvor vi skal hen. Her kommer visdom ind. Ikke at forveksle med forståelse. Visdom er erkendelse. Erkendelse opnås, når tanker og følelser er i balance og er virkeliggjort i bevidstheden, så man altid handler ud fra dem. Når du erkender, at udvikling er et mål for dit liv, har du et kompas.

Ror. Uden et ror kan du have nok så mange kompasser med i båden. Roret er et billede på skelneevnen. Den evne, der skal vise os, hvad der er rigtigt og forkert – væsentligt og uvæsentligt – kærligt og ukærligt – detalje og helhed – og meget mere.
Uden et ror kan du ikke sejle efter kompasset. Du kan have hørt nok så mange foredrag, gået på kurser, læst bøger og tænkt tanker, men kan du også vælge til og fra? Sejler du i den mest

hensigtsmæssige retning, eller zigzagger du? Når du bruger din skelneevne, har du forstået at håndtere roret. 

 

Sejl. Skelneevne er en tankemæssig ligevægt, men der skal vel også være følelser? Ja, derfor er der et smukt sejl, som du kan brede ud. Og når vinden = livet blæser med smukke, hårde, stærke eller svage energier, fyldes dit sejl = dit følelsesliv af energi. En energi, som er skabt i dette og tidligere liv.

Nu stryger din båd mod det mål, som vi alle har – udvikling af kærlighedsevnen og skelneevnen. I en kontrolleret bevægelse, vel at mærke.

Brug dette billede af dig som en båd på livets ocean til at huske dig selv på din vigtighed og dit ønske om helhed.