Skip to content
Øvelse: Stilhedens røst
Stilhedens øvelse

Sæt dig et stille sted.
Brug dit åndedrættet til at skabe en harmonisk balance mellem dine tanker og følelser og ned i din fysiske krop.

Forestil dig et løg.
Brug dette billede – se dig selv som løget.
Forestil dig, at du tager lag efter lag af for at komme ind til løgets centrum.
Stille og roligt lag for lag.
Skab her et imaginært stille punkt dybt inde i din krop.

Forestil dig, at dette punkt også er din bevidstheds centrum.

Bliv et øjeblik i dette punkt.

Forestil dig … at du giver slip på kroppen
Forestil dig … at du giver slip på følelserne
Forestil dig … at du giver slip på tankerne
Forestil dig … at du er i dit inderste centrum

Dvæl i dette sted …

Giv slip på alt, som kommer, og vend igen og igen tilbage til dette centrum.
Giv slip på alt, som kommer, og vend igen og igen tilbage til dette centrum.
Giv slip på alt, som kommer, og vend igen og igen tilbage til dette centrum.

Find langsomt tilbage til din fysiske krop!

Lav denne øvelse kort og ofte – ikke lang og sjældent.

Problemløsning gennem stilhedstræning 

Brug også denne stilhedsøvelse til at få svar på et problem.
Skitsér først dit problem ved at sige det højt før øvelsen – skriv det eventuelt ned.
Og gå så i stilhed!
Lyt til den indre stilhed – bliv der så længe, som du kan.
Tænk overhovedet ikke på din problemstilling, når du laver øvelsen.
Når du i stilheden hører et lillebitte klik – så har din bevidsthed løst opgaven.
Når du kommer ud af din stilhedsøvelse, vil du vide, hvad du skal gøre.
Lyt og skab afklaring.

Go’ fornøjelse