Skip to content
Stilhedens Røst

Vi er omgivet af lyde og synsindtryk, der hele tiden kræver vores opmærksomhed. Selv når vi lukker øjnene, er der sjældent helt stille.
Stilhed er langt mere end fravær af lyd. Fx er der meget sjældent helt stille i vores tankeverden, som er ekspert i at skabe uro og mangel på koncentration, fordi vores tanker farer hist og pist.

Stilhed har kvaliteter af højere åndelig værdi i sig, fordi stilheden giver os lejlighed til at komme nærmere til den højere bevidstheds energier.

Den højere bevidsthed?
Også kaldet: Den indre Kerne – Det absolutte Centrum – Dit inderste Jeg – Din Væsenskerne – Dit urørlige Indre Punkt – Dit universelle Centrum – DEN ABSOLUTTE STILHEDS ENERGI.

Du har måske hørt alle de kendte tale om dette punkt som et sted, hvor vi er lykkedes med at give slip på tankernes og følelsernes greb. De siger og skriver det samme igen og igen – nok fordi det er rigtigt. Svært er det blot at praktisere – især som et fast udsigtspunkt i hverdagen!

Hvordan bliver du opmærksom på stilhed? Det gør du kun ved at give dig hen til stilheden. Først og fremmest ved at prioritere den som et væsentligt punkt i din hverdag.

At give sig tid til at være stille betyder ikke, at man skal udfylde tiden med meditationsmusik, aum-lyde eller andet, som i andre situationer kan være gode hjælpemidler til at komme væk fra en travl dagligdag.

Når det gælder stilheden, er det kun stilheden, der har værdi!

Stilheden har som værdi det indhold, at den sorterer alle de ydre omstændigheder væk og fører os hen til den direkte indre opmærksomhed, der skaber en forbindelse til det egentlige i os.
Din højeste Energi!

Stilheden er derfor ikke kun en vej – den er også i sig selv målet.
For kun i stilhedens indre dybde finder vi det guddommelige i os selv.

Stilhed har ingen kvaliteter – den fremhæver kvaliteterne i det, som bliver tilbage, når du har opnået at være i stilhedens kerne. Så skaber du basis for at opleve disse kvaliteter på en kærlig og uendelig måde.

For at opnå dette må man træne i at være i stilhed – og være totalt ligeglad med, når det mislykkes. Glid igen og igen af på al larm fra det ydre, fra din krop, fra dine følelser og tanker og søg stilhedens røst!