Skip to content
Øvelse: Hverdagens kontakt

 

Oplevelse af det som er – og som alligevel ikke er.

Sæt dig med ret ryg.
Slap kroppen af.

Visualiser nu røret – væggene.

Mærk tomrummet, når væggene forsvinder.

Lad lys blive til lyd.

Nervebaner, der modtager og viderebringer lyden.

En hjerne, som danner et budskab/et billede/en færdig helhed.

Og glem så alt om det!

Gentag processen – gentag processen – gentag processen.