Skip to content
Øst og Vest i dig

Der er ingen anden virkelighed end den, der findes inde i dig – og det er svært at rumme.

Når du forstår din bevidstheds omfang og styrke, opdager du lidt efter lidt, at du foruden den ubevidste del også rummer din sjæls intuitive del.

Øst og Vest svarede tidligere til den feminine og maskuline side i Jordklodens bevidsthed – Jordklodens befolkning. Og der var negative og positive sider på begge fronter.