Skip to content
Øst og Vest i dig

Der er ingen anden virkelighed end den, der findes inde i dig – og det er svært at rumme.

Når du forstår din bevidstheds omfang og styrke, opdager du lidt efter lidt, at du foruden den ubevidste del også rummer din sjæls intuitive del.

Øst og Vest svarede tidligere til den feminine og maskuline side i Jordklodens bevidsthed – Jordklodens befolkning. Og der var negative og positive sider på begge fronter.

Vestens negative sider var tydelige. Med aggression overførte Vesten sine idéer til Østen, fordi kulturen var maskulin, og fordi den maskuline energi har overtaget gennem det økonomiske og politiske.

Vestens sunde værdier – demokrati, menneskerettigheder, ligeret, kunst, filosofi og poesi – kom heldigvis også lidt med over.

Østens negative sider – ligegyldighed, manglende sundhed og materielle afsavn – havde ikke stor gennemslagskraft i Vesten. Det havde derimod Østens positive sider.

De rummelige, intuitive, religiøse og ”i pagt med naturen”-følelser fik rod i ungdommen med meditation, buddhisme og karmaloven og påvirkede til en vis grad livsopfattelsen hos mange.

Sammenlign det med dig selv. Du vil være effektiv, rig, dynamisk og aktiv hele tiden. Omstillingsparat NU! Din maskuline side.

Du vil også være rummelig, intuitiv, lytte til dit indre – skabe med bevidsthed – finde ind til dig selv – og lytte til dit hjerte og sjælens indre. Din feminine side.

Blot to aspekter af den store forvandling i forholdet mellem det maskuline og det feminine, som du står midt i. Det er svært, fordi det er så modsatrettet – og fordi du føler, at du skal være begge dele.

Den samme problemstilling knytter sig til din opfattelse af virkeligheden. Videnskab og filosofi. Viden og opfattelse. Objektivitet og subjektivitet. De gamle seere og nutidens naturvidenskab ser mere og mere ens på virkeligheden – selvom de kalder det noget forskelligt.

Kvantefysikeren Werner Heisenberg sagde: ”Naturvidenskaben gengiver ikke virkeligheden, men den virkelighed, som genspejles i den menneskelige bevidsthed.”

Ganske ligesom bevidsthedsforskerne siger, at alt, hvad du oplever, er subjektivt – bundet til dine sanser. Altså at alt, hvad du oplever, og alle dine erfaringer, tilsammen skaber din opfattelse af livet.

Åndsvidenskaberne fra Vesten og de gamle vismænd fra Østen gennemskuer virkeligheden. Begge kalder livet for kamufleret uendelighed. Den ene taler om energier, der gennemtrænger hele verden. Den anden om den evige ånd, som er bag alt.

For dig betyder det, at du med større og større ro kan konkludere, at der er ånd bag alt. At alt er en del af denne ånd, og at du derfor lever i et levende skabende univers – som du selv er medskaber af!

At du vitterlig kan henvende dig til højere væsener, som også er dele af uendeligheden. At du selv har ansvar for lavere væsener. At Det Guddommelige ikke kun bor i en religion, filosofi eller opfattelse – men i dem alle. Og at din opfattelse af virkeligheden først og fremmest skal bo i din hjerne og dit hjerte.

Du er på en gigantisk kosmisk rejse og på vej til selv at kunne skue ind i den evige virkelighed, efterhånden som din intuition udvikler sig.