Skip to content
Øvelse: Lykke er … at være livsglad

Lys og kærlighed

Sæt eller læg dig et sted, hvor din krop kan slappe fuldstændigt af.
Tænd gerne et stearinlys, og se det som et spejl af livsglæden.
Derefter kan du lytte til øvelsen, som vi har indtalt til dig.
God fornøjelse

Mærk energien i de to ord LYS og KÆRLIGHED.

Lad dine tanker gå til dit indre – dit mikrokosmos – send lys og kærlighed.

Lad dine tanker gå til hele din fysiske krop – send lys og kærlighed.

Lad dine tanker gå til dine omgivelser – send lys og kærlighed.

Lad dine tanker gå til dine medmennesker – send lys og kærlighed.

Lad dine tanker gå til andre folkeslag, grupper og deres samfund og send lys og kærlighed. Må dette lys vise dem sammenhæng og muligheder.

Lad dine tanker gå til hele kloden og gennemtrænge den med kærlighed. Forestil dig, at alle får gavn af det.

Bliv et øjeblik i det lys …

Gem det i dit hjerte – og tag det frem flere gange i løbet af dagen.

Dvæl i tanken om, at du selv gennemlyses af et endnu større lys fra Universets centrum – en ny verdensimpuls, som inspirerer din kærlighedsudvikling.

Sid i dette større lys. Vær i det, og bliv i det, så længe du kan fastholde det.