Skip to content
Lykke er … at være livsglad

Og vi vil jo alle sammen godt være lykkelige, ik?
Så det gælder om at fokusere på livsglæden.

Hvert eneste øjeblik i livet er en begyndelse, som du hersker over.

Og husk, du bliver det, som du tænker på, og du er det, du tror, du er!

Det er dig, der skaber dit liv. Dig, der bestemmer, om du har fokus på det halvtomme eller halvfyldte glas.

Fokusér derfor hvert øjeblik på, at du er den, som kan gøre fremtiden til en funklende reel stjerne af livsglæde.
Hvordan? Ved at ”tage bad” i tanken om et lysende tankeklima – en atmosfære af et kærligt, inderligt lys, der varmer dit hjerte og spreder sig ud og påvirker dine omgivelser.

Udvikling er simpelthen at være udsat for livet.

Bevidst udvikling er at arbejde på at få øje på, at alt har en skønhed.

Livsglæde skal trænes. Livsglæde skal holdes i gang hele tiden. Livsglæde er som en følelses-krop, der skal trænes, strækkes, masseres og bades.
Her skal der arbejdes for at gøre fremtiden funklende lys ved at skabe et tankeklima med optimisme, glæde, lys og kærlighed. Ved at fylde din bevidsthed med disse egenskaber igen og igen.

Der er i dit liv både ubehagelige og behagelige oplevelser. Alle er de på din vej for at give dig nye evner, mere mod til at leve, større indsigt og mere medfølelse.

Du lærer simpelthen gennem at blive udsat for livet – det er udvikling!
Og du er ved at blive mere bevidst om det. Når du vælger lysets mange udtryk og veje, får du mere og mere hensigtsmæssig retning i dit liv.

I hverdagen kan du endog træne dig i at se lyset i de ubehagelige oplevelser. Her har livet camoufleret lyset i mørke og svære hændelser.
Lyset er den udvikling, som hændelserne skaber!

Allerede nu har du heldigvis mange af disse lyse og kærlige energier i dig. Det kan du glæde dig over, for når du engang går over i de åndelige verdener, vil disse evner udtrykke sig i skønne oplevelser. I de højere åndelige verdener, som du besøger som ”død”, gennemrisles du nemlig af ”en urokkelig permanent ungdoms charmerende friskhed og livsglæde” som den danske forfatter Martinus beskriver det.
Denne tilstand kan du øve dig i at udtrykke også her i den fysiske verden!

Forestil dig at vågne op og være glad:

* Glad for, at du har en hel dag til at se alt det smukke, som livet kan præsentere dig for!

* Glad for, at du har en ny mulighed for at udvikle dig – at lære, hvem du er!

* Glad for, at du har en klar fornemmelse af, at personlig udvikling er en stor del af livets mening!

* Glad for, at du mere og mere forstår, at alt og alle, du møder på din vej, er livets tale til dig. Behageligt eller ubehageligt.

* Glad for, at du ved, at livet af og til taler hårdt til dig, for at du skal opdage nye sider ved dig selv, eller for at nye evner skal opdyrkes.

* Glad for, at du kan se, at alt i naturen er levende og i udvikling.

* Glad for, at du kan se dig selv som en levende, organisk del af hele kloden.

* Glad for, at du forstår, at Det Guddommelige hjælper dig gennem livets til tider svære faser ved at have ”ansat” et Forsyn af åndelige væsener, som du til enhver tid kan kontakte.

* Glad for, at du kan se den virkelige mening med livsglæde, som i sin inderste analyse er at glæde sine omgivelser så meget, som man evner.

* Glad for, at du kan se mørket, ubehaget og lidelserne som udviklingsredskaber for dig selv – for samfundet – ja, for hele verden!