INTUITIONENS GENNEMBRUD

Din personlige samtale med Dit højere Selv


INTUITIONENS
GENNEMBRUD

Din personlige samtale med
Dit højere Selv

 

Intuitionens gennembrud

Teoretisk kosmisk bevidsthed –  lørdag den 2. og  søndag den 3. september 2017 kl. 10.00 – 16.30

Dit intuitionsgennembrud
Vi præsenterer den højste sanse evne vi som mennesker kan opnå, Intuitionen. Vi skraller lag efter lag af for at nå ind til kernen af hvilke konsekvenser det har for os at få adgang til denne evne. Spørgsmål som: Hvornår får vi den gennemgribende intuition? Hvordan vil den bryde igennem og hvad vil det betyde for vores liv?

Din aura – dine tanker og følelser
Vi gennemgår den omfattende proces dine energier, (auraen) må gennemgå for at kunne bærer gennemstrømningen fra denne fantastisk kraftfulde energi.
Vi introducerer dig for en anden vinkel på sjælens anatomi. Hvilke særlige bevægelser kan vi være opmærksomme på i vekselvirkningen mellem vores energier og de spirituelle energistrømme?

Din åndelige forbindelse via bøn
Du bliver tilbudt en helt anden vinkel på hvad bøn er og ikke mindst et bud på hvordan den virker både i os og ind i den åndelige verden. Vi vil kigge på hvordan vores bønner bliver besvaret, og på hvad kan vi være særlig opmærksom på når vi går og venter på svaret.

Dit intuitionsgennembrud
Vi præsenterer den højste sanse evne vi som mennesker kan opnå, Intuitionen. Vi skraller lag efter lag af for at nå ind til kernen af hvilke konsekvenser det har for os at få adgang til denne evne. Spørgsmål som: Hvornår får vi den gennemgribende intuition? Hvordan vil den bryde igennem og hvad vil det betyde for vores liv?

Din aura – dine tanker og følelser
Vi gennemgår den omfattende proces dine energier, (auraen) må gennemgå for at kunne bærer gennemstrømningen fra denne fantastisk kraftfulde energi.
Vi introducerer dig for en anden vinkel på sjælens anatomi. Hvilke særlige bevægelser kan vi være opmærksomme på i vekselvirkningen mellem vores energier og de spirituelle energistrømme?

Din åndelige forbindelse via bøn
Du bliver tilbudt en helt anden vinkel på hvad bøn er og ikke mindst et bud på hvordan den virker både i os og ind i den åndelige verden. Vi vil kigge på hvordan vores bønner bliver besvaret, og på hvad kan vi være særlig opmærksom på når vi går og venter på svaret.

Dine evner
I hvert eneste sekundt af vores liv udvikles vores evner på mange planer. Vi lever i en brydningstid hvor en fantastisk udvikling sat i gang.  Du vil få indblik i, hvordan evner opbygges i vores bevidsthed, og hvad der er baggrunden for at ønsket om nye evner opstår. Vi vil give dig konkrete værktøjer til, hvordan kan du bevidst ændre din fremtid?

Dine tankers virkning – dybt nede i materien
Vi kaster os ud i at se den helt store sammenhæng mellem vores tanker og deres påvirkning ind i materien, vores krop. Det vil give os et klart billede af dine tankers rejse og deres indvirkning på det de møder undervejs.
Med udgangspunkt i denne virkelighedsopfattelse, hvor er vi, mennesker så placeret i denne virkeligehed, hvis vi vender blikket udad ?
Vi prioriterer også tid til øvelser, diskussioner og meditationer.

boen
 
Praktiske oplysninger

Pris kr. 2.250 incl. moms.

Du er tilmeldt, når du har udfyldt og sendt tilmeldingsformularen, samt når vi har modtaget kr. 1.000,- i depositum inden 8 dage fra vi har modtaget formularen.
Prisen inkluderer vegetarisk frokost med salater, kaffe og the samt forfriskninger.

4 dage før kurset skal vi have modtaget restbeløbet på 1.250 kroner.

Benyt bankkonto  9860 00000 71927.
HUSK at mærke indbetalingen med ”Intui”.

Du er selvfølgelig velkommen til at indbetale det fulde beløb med det samme.

Workshoppen afholdes på Kosmos Center, Bjelkes Allé 17A, 2. 2200 Kbh. N.

Vi glæder os til at være sammen med dig!

Afmelding senere end 5 dage før kursets start, vil desværre betyde tab af depositum.

 

Tilmelding
Intuitionens gennembrud
2. – 3. september 2017

Emne
[intuitionens gennembrud]

Dit fornavn (skal udfyldes)

Dit efternavn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon nummer