Skip to content
Øvelse: Du vil godt udvikling

De otte holdninger
Sæt dig godt til rette og tag nogle dybe åndedræt.
Læs de otte holdninger – lad dem synke ind i din bevidsthed.


Første holdning
En universel holdning har de, hvis hjem er i Det Højere Selv – det inderste væsen – ånden i dem selv.

Anden holdning
En universel holdning har de, som er bevidste om deres fejl.
De skal blive helbredt for deres mentale uro.

Tredje holdning
En universel holdning har de, som indeholder ydmyghed.
De skal vinde Jorden.

Fjerde holdning
En universel holdning har de, som hungrer og tørster efter retfærdighed og sandhed.
De skal opnå det.

Femte holdning
En universel holdning har de, hvis kærlighed er uden betingelser.
De vil modtage ubetinget kærlighed.

Sjette holdning
En universel holdning har de, der er uden fejl i sindet.
De vil se Ophavet.

Syvende holdning
En universel holdning har de, som tjener Skaberens fred.
De vil blive kaldt Ophavets arvinger.

Ottende holdning
En universel holdning har de, som hånes og plages, og som der tales ondt imod på grund af deres kamp for retfærdighed og ret adfærd.
Deres er en fuldkommen indre fred og afklaring.