Skip to content
Du vil godt udvikling!

Du prøver at have en målsætning omkring din spiritualitet. Her er dine holdninger et kodeord, fordi dine mål skabes af dine holdninger, som du hele tiden må forandre, fordi du bliver klogere og får nye evner.

Man kan godt få gode råd om holdninger fra et afdødt folk, nemlig essæerne, som muligvis har inspireret Jesus og dermed kristendommen langt mere, end vi tror.

I ordbogen står om holdninger:

En gennem livsløbet erhvervet, forholdsvis vedvarende orientering mod mennesker, ting, ideer, ideologier, værdier og sociale hændelser, ledsaget af en disposition eller forhåndsparathed til at nære bestemte meninger om og reagere på bestemte måder herpå. 

Mød her otte oldgamle holdninger, som kan give dig mere fokus på, hvad du vil – hvad du skal – hvad du ønsker at opnå med din udvikling.

Holdninger bør aldrig forhindre andre mennesker i at tænke, føle og handle anderledes end os.

Samtidig må ingen holdninger holde os tilbage fra at være i sandhed og samklang med vores hjernes og hjertes spirituelle ståsted!


”Udstyr du kun din sjæl med mange vinduer, at alle universets herligheder kan stråle ind”, siger den kendte amerikanske forfatter Ralph W. Trine.

Så åben nu dit vindue og læs essæernes holdninger.

Tænk nøje over hver af dem og sæt dem i forhold til dig selv!

Prøv ikke kun at forstå dem – føl dem helt ned i maven!

Fremfor alt – lad ordene stråle ind ad dit åbne vindue!

Første holdning
En universel holdning har de, hvis hjem er i Det Højere Selv – det inderste væsen – ånden i dem selv.

Anden holdning
En universel holdning har de, som er bevidste om deres fejl.

De skal blive helbredt for deres mentale uro.

Tredje holdning
En universel holdning har de, som indeholder ydmyghed.

De skal vinde Jorden.

Fjerde holdning
En universel holdning har de, som hungrer og tørster efter retfærdighed og sandhed.

De skal opnå det.

Femte holdning
En universel holdning har de, hvis kærlighed er uden betingelser.

De vil modtage ubetinget kærlighed.

Sjette holdning
En universel holdning har de, der er uden fejl i sindet.

De vil se Ophavet.

Syvende holdning
En universel holdning har de, som tjener Skaberens fred.

De vil blive kaldt Ophavets arvinger.

Ottende holdning
En universel holdning har de, som hånes og plages, og som der tales ondt imod på grund af deres kamp for retfærdighed og ret adfærd.

Deres er en fuldkommen indre fred og afklaring.

 
Hvem var essæerne?
De var et oldtidssamfund – en jødisk sekt, der levede 150 f.Kr. – 100 e.Kr. omkring Qumran i det nuværende Israel. Nogle mener, at de er ophavsmænd til et kildeevangelium, som ligger til grund for alle andre evangelier. Det menes også, at de berømte Dødehavsruller, som blev fundet i 1947, er deres værk.

Seks hundrede år før Jesus blev født, profeterede essæerne Messias’ komme. De kaldte Jesus for ”Yeshua” på aramæisk. I profetien indgik, at han ville blive korsfæstet.

Da essæerne var astrologer og astronomer, kendte til reinkarnation, var urte- og plantekyndige og arbejdede med healing, så de tegnene på himlen omkring Jesu fødsel, og tre ældste drog ud for at finde, hvad de kaldte ”inkarnationen af Retfærdighedens Mester”.

Tanken er, at Jesus muligvis fik sin spirituelle ”uddannelse” hos essæerne i de år, hvor vi ikke kender til hans gøren og laden. At han i denne periode skulle have uddannet sig til rabbiner og sat sig dybt ind i deres skrifter.

Essæernes etik, holdninger og adfærdskodeks møder du her i deres otte holdninger. Evige spirituelle sandheder, som kan inspirere os alle!