Skip to content
Hej Google, hvad er himlens nummer?

Hjælp fra den åndelige verden er en realitet, som du kan benytte dig af – når som helst. I en svær tid med stærk udvikling af din kærlighedsevne gennem utallige former for besværligheder og lidelser kan du hver dag få brug for at opøve din evne til at hente hjælp fra guider og Forsynet, som vitterligt er til din rådighed 24/7. Du skal blot ”ringe op”.

Samklang og en naturlig måde at omgås denne hjælp på er vejen frem. Brug den gennem indstilling, bøn eller anden tankeforbindelse! Fordi det virker …

 

Du og jeg er opfyldt af alle de forskellige opfattelser omkring de åndelige væsener, som vi gennem liv efter liv er blevet indprentet af diverse kirkelige og spirituelle autoriteter. Men nu skal vi tænke selv og huske, at alle vores forestillinger omkring de åndelige væsener skal revideres og blive nutidige.

Den åndelige verden. Se på den åndelige verden som en naturlig forlængelse af den fysiske. Blot i stråleformig – finstoflig – bølgelængde. Prøv at opfatte dine egne tanker og følelser som åndelige energier. Dermed er du faktisk allerede til stede i den åndelige verden, og du bliver påvirket af den. Du er selv ånd/bevidsthed – bare i fysisk krop.

Derfor kan du kommunikere helt almindeligt med guider og Forsynet. Den åndelige verdens væsener er dine venner og hjælpere. Du kan gennem tanker og følelser ”tale” til dem og få impulser tilbage fra dem via din sensitivitet. Impulserne kommer dels som følelser og fornemmelser, dels som livets tale i form af de oplevelser, du møder i din hverdag.

Skelneevne. Du kan få hjælp i form af mere livsmod, energi, idéer, ”hints” i livet, medgang og modgang i dine handlinger eller en direkte oplevelse af at ”vide, hvad du skal gøre”. Selvfølgelig kan du tolke disse impulser forkert, fx fordi du ønsker, at noget bestemt skal ske, mens det i virkeligheden ville være bedre for din udvikling, at du oplevede/gjorde noget andet. Det kan kun din opmærksomhed og udvikling rette op på. Det kaldes skelneevne, og den vokser heldigvis markant netop i denne tid. Øvelse gør mester!

Det virker – altid. Du er altid i kontakt med hele den åndelige verden – gennem det ”felt” af sammenhængende livskræfter, som du selv er en del af – et udtryk for. Så derfor kan du roligt tænke på dig selv som altid værende i forbindelse med de åndelige væsener og deres hjælp. Lad tanken om samklang og visheden om, at der er hjælp på vej, følges ad. Du behøver ikke google nummeret, for det er indtastet i din bevidsthed. Du skal bare ringe det op! Det virker …