Skip to content

Vilkår og Handelsbetingelser

Køb

Når du handler med Kosmos Center gælder følgende:

Hvis du køber adgang til VisdomsVinduet, et kursus, foredrag eller en rådgivning og har accepteret vilkår og handelsbetingelser, har du ikke 14 dages fortrydelsesret, da der er tale om en tjenesteydelse.

Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres samtykke for at købe ovenstående tjenesteydelser.

Ved køb af VisdomsVinduet  bemærk da venligst, at du køber 52 onsdagskig – digitale mails med tekst, mini-film, maxi-film og meditationer sendt til din indbakke. Vær opmærksom på, at VisdomsVinduet holder Juleferie fra 15. december til første onsdag i januar.

Betalingsbetingelser og opsigelse

Hvis du ved købet af VisdomsVinduet ønsker at betale kr.  325,- pr. kvartal, skal du stadig betale hele slutbeløbet og kan altså ikke stoppe undervejrs. Hvis det alligevel sker, vil du blive rykket.  Ved 2. rykker betaler du kr. 150,- i gebyr og ved 3. rykker 200 kr. Derefter vil restgælden blive sendt til retslig inkasso for indrivelse. Købsbeløbet indeholder moms.

Ved køb af kurser, foredrag eller rådgivning kan dit køb ændres eller stoppes indtil 10 dage før, og pengene blive sendt retur. Herefter er beløbet forfalden til betaling uanset deltagelse. Købsbeløbet til rådgivning indeholder moms. Når du har købt adgang til VisdomsVinduet (52 onsdage) får du tilbudt fortsættelse, som du aktivt skal melde dig til. Der er således ingen binding.

Personoplysninger

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og korrekt efter gældende regler. Ingen oplysninger videregives til 3. mand.

 

Firmaoplysninger

Du handler med

Kosmos Center, Bjelkes Alle 17A, l 2200 København N

CVR.NR. 72601718 – Forlaget Humania

Ved Ingelise og Steen Landsy

www.kosmoscenter.dk – telefon 35821121