Skip to content
Det du giver din opmærksomhed, styrker du!

Og hver onsdag får du inspiration til at styrke dine spirituelle følelser og tanker. Mon vi helt forstår, at der dannes en åndelig energi både i vores aura og i den åndelige verden, når en gruppe af mennesker fokuserer på de samme emner, energier, mål og ønsker?

Men det sker! Gruppens tanker og følelser kan sammenlignes med en laserstråle, som rettes mod det samme emne eller felt.

VisdomsVinduet er en gruppe af mennesker, som arbejder med sig selv gennem opmærksomhed på personlig udvikling, helhedsforståelse og mere og mere sundhed i krop og sind.

Når denne gruppe stiller ind på det samme emne, giver det energi. Når gruppen bruger de samme øvelser, giver det energi til alle.