Skip to content
Det du giver din opmærksomhed, styrker du!

Og hver onsdag får du inspiration til at styrke dine spirituelle følelser og tanker. Mon vi helt forstår, at der dannes en åndelig energi både i vores aura og i den åndelige verden, når en gruppe af mennesker fokuserer på de samme emner, energier, mål og ønsker?

Men det sker! Det kan sammenlignes med en laserstråle, som rettes mod det samme emne eller felt med vores tanker og følelser.

VisdomsVinduet er en gruppe af mennesker, som arbejder med sig selv gennem opmærksomhed på personlig udvikling, helhedsforståelse og mere og mere sundhed i krop og sind.

Når denne gruppe stiller ind på det samme emne, giver det energi. Når gruppen bruger de samme øvelser, giver det energi til alle.

Alle deltagere styrker med disse tanker deres inderlige forbindelse til den åndelige verden i takt med, at de forstår dens aktive deltagelse i vores liv.
Som gruppe skaber vi – ligesom alle andre grupper – en fælles energi med alle vores tanker og følelser. Som når solen samles i et brændeglas og skaber stærk energi, samles vores opmærksomhed.

Det samme mål, den samme fokusering, skaber en fælles aura, og selvom vi sidder alle mulige steder i verden, er det energimæssigt sådan, at vores målretning i den ikkefysiske side af livet skaber en fælles energi – en slags gruppepersonlighed.

Det handler om at acceptere, at der faktisk er liv alle vegne i universet – både de fysiske og ikkefysiske dele. Når vi accepterer dette, lander vi på den forståelse, at selv tanker, som sammensættes til en fælles energi, faktisk har liv.

En gruppeenergi
= en gruppepersonlighed
= en gruppesjæl

Når du laver en meditation, eller når du tænker og føler i bestemte baner, danner du energi, og når andre gør det samme – med samme mål og intention – smelter disse energier sammen på de åndelige plan og danner et energifelt. Og da al energi er et udtryk, som kun kan skabes af et levende væsen, og som selv bliver et sådant levende væsen, er det ikke så underligt – blot uvant – at se det fællesskabte energifelt som levende.

Få rigtig meget ud af denne forståelse!

Ved at bruge øvelserne, ved at tænke tankerne, ved at bruge meditationerne og ved at tænke på, at der ”derude” sidder andre, der er på bølgelængde med dig! Skab nye evner for at tænke helhedsmæssigt. Mangler du hjælp eller styrke til at gå ind i emnerne, føler du dig lidt svag eller ukoncentreret – så tænk på denne gruppebevidsthed!

Den kan simpelthen være en healingshjælp for dig, fordi de hundredvis af VisdomsVindue-brugere er med til at generere et kæmpe energifelt af positiv energi. Det er et faktum, at gruppehealing virker bedre og stærkere end personlig healing. Derfor: udnyt denne tanke – start ethvert onsdagskig med at tænke på denne fællesenergi, denne gruppebevidsthed. Så har du med dit ”tankepassword” fået adgang til energien.