Skip to content

Fri vilje

Har jeg ”fri vilje”? Vi hører altid, at vi hænger sammen ikke bare med hinanden, men at vi er Jordklodens hjerneceller og udfører Jordklodens tanker og følelser – samtidig med, at vi har vores egne?

Du har ”fri vilje” – ”ikke-fri vilje” – og ”relativ fri vilje”! Forstå dig selv …

I universet er der gennemført orden. Enhver energi bevæger sig, fordi den lystrer en ophavsmand. Og du ønsker jo at opleve, ikke? Hele tiden! Både når du er i den fysiske verden og i den åndelige verden.

Kosmisk set har du først og fremmest fri vilje, fordi du igangsætter alt i livet! Du er den, som skaber dit liv ved at ønske og handle og dermed bevæge energi. Altså – du laver årsager, som bliver til virkninger, som du kommer til at opleve.

Det er din evige sult efter oplevelse – og ikke mindst kontrastrige oplevelser – der gør, at du hele tiden leder efter nye impulser til din bevidsthed. Gennem dine skabende evner fornyer du hele tiden livet.
Så du får, hvad du ønsker = at opleve = du har kosmisk fri vilje!

Men din oplevelse af denne er ikke så stor, fordi du ikke kan gennemskue, at du er årsag til alt. Så derfor vil du nok gerne have en yderligere definition eller to omkring fri vilje …

OK – du har ikke fri vilje!
Jamen lige før … ja, ja. Det er ganske vist, men hør lige her!
Vil du gerne kunne flyve? – Vil du godt forlade denne klode?
Vil du godt fortsætte med at være ung – eller bare lidt yngre?
Det kan du ikke! Selvom du gerne ville!

Det skyldes, at du er bundet i kredsløb og har bolig i en klodeorganisme, som bestemmer mange ting i dit liv. Vejret, ilttilførslen – ja tusinde ting, som du absolut ikke er herre over. Uanset hvor meget du vil.
Altså – ingen fri vilje på nogle områder!

Men du får mere og mere fri vilje, fordi du mere og mere forstår livets love. Og din viden er en af de vigtigste faktorer for din opfattelse af fri vilje. Når du bevidstløst, uopmærksomt og uden tanke for konsekvenser skaber dårlige årsager i livet – så må du modtage virkningerne og blive belært af dem, så du næste gang ikke mere gør det uhensigtsmæssige mod dig selv eller andre.

Du får faktisk mere og mere fri vilje – fordi du mere og mere forstår, at du kan beslutte dig for at gøre dette eller hint. Du laver mere og mere opmærksomme årsagsdannelser – og så mærker du, at du bestemmer over livet. Så i den spirituelle udvikling går det fremad mod større og større fri vilje!

”Den fri vilje” skal dog lige have en krølle. For jo mere vi forstår, at vi er med i en udviklingsplan for Kloden, de åndelige hjælpere og hinanden, jo mere vil vi prøve at ”gøre Guds vilje” = at følge den udviklingsplan, som ændrer os, samfundet – ja hele Kloden mod større og større bevidsthed og kærlighedsevne. Og dermed følger vi jo ikke kun vores egen fri viljes plan, men en langt større kosmisk plan.

Vi mangler dog lige en krølle mere: ”Relativ fri vilje”.
Din viljes energi og baggrund kommer dybt inde fra din overbevidsthed og er en evig størrelse. Den stilles så overfor din underbevidstheds specifikke og helt dagligdags behov skabt af følelser/tanker/erfaringer.
Den højere vilje og de lavere behov kæmper altså om at få ret.

Det bliver hver gang en lille ”styrkeprøve” mellem det kosmiske i dig og det ”kemiske” – dine følelser, tanker, erfaringer og de omstændigheder, du står midt i = din skæbne.
Den stærkeste vinder – så i virkelighedens verden er der viljefaktorer, som allerede har bestemt, at du faktisk kun har ét valg! Selvom det føles anderledes. Du har selvfølgelig skabt alle forudsætningerne selv – men konklusionen er, at der altså også findes ”relativ fri vilje” – set ud fra et dybt spirituelt perspektiv.

Således har du altså både:
”Kosmisk fri vilje” – ”ikke-fri vilje” – ”fri vilje” og ”relativ fri vilje”.