Skip to content
Det nye menneske

Fredens mennesker er på vej – født ud af vores udvikling, lidelse, tanker, følelser og forsøg på liv efter liv at handle anderledes.

Forandringens vinde blæser …

Humanitetens logik virker ind i os mennesker. Der bliver mindre og mindre, vi kan nænne at udsætte planter, dyr og mennesker for. Men hvor længe skal vi fortsætte med at tro, at vi kan få fred med krig? Heldigvis ønsker flere og flere inderligt at få fred.

De vil presse dem, som endnu ikke har det implementeret i deres dagligdag, og dermed presse nationer til at handle anderledes.

Vi befinder os både midt i et personligt og midt i et nationalt opbrud, og det vil omskabe verdenssamfundet.

 

Som fredsvæsener er vi fortsat at betragte lidt som misfostre – vi har stadig mørket/magten som følgesvend, men mere og mere begynder vi at sige fra. Livet væver os mennesker sammen ved hjælp af handel, gensidig økonomisk afhængighed, pandemier og flygtningestrømme, og langsomt begynder det at gå op for os, at vi er dybt afhængige af hinanden.

I krigen ligger freden gemt. Fordi krigen er så forfærdelig, at den indebærer, at vi mere end nogensinde længes efter fred. Men vores gamle primitive evner til at slå igen er så lette at sætte i kog.

Det er det enkelte menneskes ikke-nænneevne, som gennem sin udvikling stærkt vil påvirke vores parforhold, uddannelsesinstitutioner, sociale forhold, økonomiske og politiske institutioner med meget mere. Og dermed vil samarbejdskulturen støt vokse.

Åndsvidenskaben klarlægger, at ikke-nænneevnen, som vi tit kalder kærlighedsevnen, udvikles af vores lidelser. Hvornår har vi fået ”nok”? Hvornår udmønter det sig i omstilling? Vi ved godt, at det er individuelt. Men tilsammen vil menneskeheden gradvist skabe en ny moral.

Når blot 10 % af menneskeheden har en spirituel, humanistisk ikke-nænneevne så stor, at de ikke mere kan få sig selv til at skabe krig – så er freden så småt begyndt.

Det vil starte som fred i familien gennem forståelse – respekt – frihed og uafhængighed. Fred med naboer både privat, nationalt, i unioner, på kontinenter og dermed i verden. Også freden med dig selv – din krop – dit sind – dine ønsker og målsætninger og dine projekter er en vigtig brik. Det giver alt sammen fred i livet – ro og tilfredshed – og gør plads til naturen og Det Guddommelige.

Vores værdinormer er også under forvandling. Mere og mere ønsker vi viden, frihed, ansvar, selvstændighed og medleven i arbejde, politik og fritid, og det vil i allerhøjeste grad forandre verden.

Det nye menneske vil også mere og mere selv skabe! Dette krav vil ændre alle værdinormer. Intet job, uden at jeg udvikler mig. Ingen fritidsinteresse uden udvikling. I alle sammenhænge vil der ske en integrering. Vi vil have medbestemmelse, og dét vil forandre vores liv!

Spørgsmål som ”Er mit valg mest mulig kærlighed for flest mulige væsener?” vil ændre vores klimaopfattelse, sundhedsopfattelse, relationsopfattelse, vores kost og valg af værdier.

Kærlighed, venskab, kreativitet, et nyt Guds-forhold og et dybt, inderligt ønske om verdensfred og samarbejde vil mere og mere præge vores verdenssamfund.

Har du svært ved at få øje på det lige nu, så kig rigtigt efter. Der sker mange positive tiltag. Og tænk også på, at verden er en åndelig størrelse. Så også det levende væsen Jordkloden træner sine evner gennem tre stadier: ønske – øve – geni. Verdens evne til at danne fred er nok endnu i ønskestadiet. Verden som helhed har stadig mange egoistiske begær og ønsker at beskytte sig og sine.

Verden har blot endnu ikke så meget bevidsthed om, at ”sig og sine” er alle mennesker på denne klode – fordi vi mennesker tilsammen udgør Jordklodens hjerne. Men i længden vil Jordkloden ikke finde sig i, at hjernens forskellige dele ikke vil samarbejde. Så derfor har den, fordi den tænker fred, igangsat fredsønsket i nogle mennesker. Blot skal vi huske, at tid for Jordkloden er en langt mere langstrakt sag, end tiden er for os mennesker.

Mørkets tid er definitivt forbi. Efterdønningerne vil dog komme i århundreder endnu. Blot skal du personligt huske, at alt, hvad du personligt gør for at fremme lyset, vil hjælpe dig i din personlige skæbne og samtidig være en lille brik i det samlede lys.

Husk – at ligesom hver lille celle i dit øje sammen med de 500 millioner andre tapceller og stavceller er med til at skabe dit syn, så er du med til at skabe lys i Jordklodevæsenets oplevelse – og dermed i vores verden!