Skip to content
Dybere kontakt med den
åndelige verden

Det er væsentligt hele tiden at korrigere sin indstilling til den åndelige verden. Vi er så dybt forbundne med den. Få her et dybere billede – og en øvelse til at træne i at forbinde sig til den verdens beboere – på en langt mere realistisk måde …

Vi er meget præget af vores forestilling om den fysiske verden, når vi prøver at forstå den åndelige verden. Desuden husker vi ikke meget fra vores natlige vandringer i den åndelige verden – og sjældent noget fra tiden imellem to liv – så vores opfattelse af energien i den verden ret så tåget.

Vi skal ned i det subatomare kvantefysiske element og væk fra den normale opfattelse af stof, partikler, former, tid og farver. Hvorfor? – vil du måske spørge. Simpelthen for at få vores kommunikation med de åndelige væsener mere realistisk og udvikle vores helhedsopfattelse.

Du er modtager – og de åndelige væsener er afsendere. Meget af din modtagelse af deres impulser sker gennem de følelser og instinkter, som din sanseevne klarfølelse indeholder. Men når vi kan hæve os over denne ret enkle og til tider fejlbehæftede modtagerevne, får vi en langt dybere kontakt.

Du tænker og føler jo hele tiden.  Derfor bør du først og fremmest opfatte dig selv som allerede værende i den åndelige verden! For dine tanker og følelser er åndelige energier – stråleformige energier, som kommer og går. Alene denne opfattelse udvider dine følelser og fornemmelser og løfter dig mod nye modtagerhøjder.

Prøv at forestille dig, at du opløser dig selv, mens du stadig fastholder din identitet, og skaber et centrum uden form, uden farve, uden sanseapparater, uden nogen form for oplevelse af stof.

Forestil dig også, at impulserne fra den åndelige verden kan sammenlignes med morsekoder. Koderne kommer ud af den åndelige verden – ikke på en bestemt måde, ikke som en form eller lyd, men blot som en impuls. Du er allerede en del af den, blot bliver du nu opmærksom på den. Sådan er kontakten!

Ud af ingenting opstår modtagelsen som et absolut færdigt resultat i din bevidsthed. Ikke en ordstrøm – ikke en sætning – men et facit.
I et sekund kan en helt færdig historie – et svar – en skitseret vej – blive klar for dig. På ingen tid er en længere sammenhæng landet i din bevidsthed. Det hele foregår på det subatomare kvantefysiske niveau.

Lidt tåget? Jo, jo – men prøv nu den lille øvelse nedenfor. Udfør den igen og igen, så vil du fornemme, hvordan form, ord og fornemmelser bliver til facitter og derfra til brugbar besvarelse for dig i din hverdag.
Øvelse gør mester. Du kan aldrig gøre øvelsen for meget – kun for lidt. Og så tager den oven i købet ingen tid!
Du kan som sædvanlig læse den selv eller lytte til indtalingen.

Hvornår kan du vide, at din træning er lykkedes? Når du ikke mere tænker på, om den er lykkedes!
Det er 100 % individuelt, på hvilken måde kontakten udtrykker sig. Måske som en viden – måske som en klar målretning – eller måske som en dyb erkendelse.

Træn og omform dit billede af den åndelige verden!
Din forbindelse bliver dermed hurtigere, klarere og mere spirituel.