Skip to content
9 – guider

Dette er historien om vores ”flirt” med den åndelige verden. Når vi ser tilbage, har vi ikke et sekund tvivlet på hjælpen fra ikkefysisk side. Vi har altid følt, at alt det, vi har oplevet, har givet os et spændende og rigt liv.
Kærlig hilsen
Ingelise og Steen Landsy

De unges flirt med den åndelige verden
1969
Glasset med deltagernes fingre på flyttede sig fra bogstav til bogstav og stavede meddelelser. Alle var sikre på, at ånderne flyttede glasset. Sandheden var og er, at der altid er en sensitiv, som ubevidst flytter glasset – også her i denne lille gruppe! Nogle meddelelser kom fra vores underbevidsthed – andre tilsyneladende fra ånder. Efterhånden som årene gik, dominerede underbevidstheden mindre og mindre.

Intuition? Nej
Vi brugte vores klarhørelse/klarfølelse. Og vores redskab de første to år var den omdiskuterede planchette, ouija-brættet eller som Ekstrabladet kaldte det ”Ånden i glasset” – et af de letteste remedier til at få kontakt med åndeverden. De åndelige væsener, man kan få fat i på denne måde, er ofte af meget skiftende etisk kvalitet. Og samtidig er der stor risiko for, at ens egen underbevidsthed eller ønsketænkning styrer processen. Et redskab som vi senere gentagne gange har advaret unge om bruge!

Selv var vi kun 18-19 år gamle og havde ikke meget erfaring med spiritualitet og lavpsykiske evner. Især i begyndelsen var vi absolut ikke særligt disciplinerede. Men vi havde en god skæbne. For de ikkefysiske væsener, vi kontaktede, ville os det godt!

Hvem havde vi kontakt med?
Ingen navne …
Blot en gruppe væsener, der kun kaldte sig DE NI og aldrig på noget tidspunkt fortalte om sig selv. Alle informationer handlede om deltagernes udvikling. Hvad vi skulle gøre, og hvordan vi skulle forbedre os. Øvelser og opmuntring blev blandet med forudsigelser om fremtidige centre, undervisning og en masse spirituelt arbejde. Forudsigelserne skulle senere vise sig at være 100 % korrekte.

DE NI blev omtalt, når vi besøgte forskellige clairvoyante, og en græker og en nonne blev direkte fremhævet. De clairvoyante kaldte væsenerne ”lederlyset”, ”det direktionsgivende lys” eller ”gruppelyset”. Og de nævnte, at der var ni væsener i dette lys.

Fra lavpsykisk kontakt til naturlig forbindelse
1975
Efterhånden forlod vi helt den mere lavpsykiske del af den direkte kontakt. Vi gik således fra glaskørsel og bogstaver til klarhørelse og tankeimpulser. Fra klarhørelsen videre til en umiddelbar oplevelse af, at hjælpen altid er der. Det blev således gennem årtier mere og mere til en tankemæssig forbindelse med DE NI. Konkret var her en enorm hjælp til at skabe kurser, møder, studiekredse, foredrag, uddannelser og nu VisdomsVinduet.

Vi taler ikke om dem. Vi beder ikke til dem. Vi ved, at de er der, når vi skal bruge dem. Vi lytter til livets tale og prøver at være opmærksomme på alle impulser gennem oplevelser, mennesker og forandringer. DE NI er vores egen lille kontakt – et lille hjørne af et langt større Forsyn. Den dag i dag stimulerer de stadig positivt vores aktiviteter.

Tegninger af DE NI
1975-1979
fik vi tegnet DE NI – uden at ville det! I forbindelse med research af psykiske evner besøgte vi et utal af clairvoyante, medier og sensitive i England, så vi kunne videregive en sund information, afmystificere de oversanselige evner og komme med energimæssige og udviklingsmæssige forklaringer.

Vi besøgte også psykiske kunstnere, der kan tegne afdøde til genkendelse og guider til inspiration. Her fik vi igennem årene mange tegninger af begge typer åndelige væsener. Men først i 1978 fortalte den psykiske kunstner Ivor James os, at med den sidste tegning, som han arbejdede på, havde vi nu fået tegnet alle DE NI. Han havde ingen forudgående viden om dem.
Forbavsede fandt vi tegninger af guider frem fra gemmerne – og sandt nok! Der var ni!

Guiderne havde vist sig forskelligt for de sensitive psykiske kunstnere. Måske i den inkarnationsform, de bedst selv kunne lide, måske i et udtryk, som vi ville kunne forstå. Måske som en arketype eller som en af de overordnede racer på Jorden.

De er forhåbentlig selv som individer for længst gået videre i de åndelige verdener og sandsynligvis reinkarneret. Men de principper, som hver af dem repræsenterer overfor os, er formodentlig overtaget af andre med samme indstilling, interesse og ekspertise.

Derfor hænger disse tegninger ikke fremme. Derfor tænker vi ikke på dem som personer, men langt mere som de principper, de repræsenterer i forbindelse med vores arbejde.

9 – guider

Indianeren – Inspirator til foredrag og anden formidling.

Afrikaneren– Mentor for Kosmos Healeruddannelse og selvhealing.

Araberen – Impulsgiver til skabelsen af symboler som meditationssymboler, fremtidsdråben, karakterspejlet og sensitivitetsspejlet.

Kineseren – Impulsgiver for skabelsen af auragrammer – symboler, der afspejler følelser og tanker, relationer til andre samt den spirituelle forbindelse til ens indre og den åndelige verden.

Munken – Lærer i træningen af erkendelse af dybe åndelige sammenhænge.

Grækeren – Guide for den mentale forståelse af åndsvidenskab, videnskab samt filosofi og psykologi.

Ægypteren – Mentor for, hvordan spirituel viden omsættes til dagligdags brug.

Nonnen – Guide, som stimulerer til at se kærligheden bag alt.

Øjnene – Et universelt princip – ånden bag alt.

Beskrivelsen af arbejdsområderne fik vi af Ivor James i 1978.

Tegningerne er på forskellige tidspunkter og uafhængigt af hinanden lavet af George Moore, Coral Polge samt Ivor James.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at tegningerne ikke nødvendigvis afspejler personer, men langt mere principper.
Vigtigst af alt: Disse åndelige væsener tilhører ikke kun vores arbejde. De har sagt, at de hjælper, hvor de kan, og at alle kan bruge de energier og udtryk, som de repræsenterer.
Vi har blot været så skæbnemæssigt velsignede, at vi via deres hjælp har fået lov til at være redskaber for tusindvis af mennesker gennem undervisning og magasinudgivelse (Nyt Aspekt) gennem mere end 50 år.

Ingelise og Steen Landsy
Kosmos Center – VisdomsVinduet